Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018- vận động đồng bào vùng DTTS& MN theo Quyết định 1163/QĐ-TTg
False 11234Ngày cập nhật 17/09/2018

Từ ngày 9 - 12 tháng 9 năm 2018 tại huyện A Lưới Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn An toàn giao thông và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg. Về dự Hội nghị có các cơ quan Trung ương và địa phương.

Đến dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan: Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện A Lưới, Nam Đông và hơn 60 đại biểu NCUT hai huyện A Lưới và Nam Đông tham dự.

 Hội nghị được Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày hai nội dung:

- Thực trạng An toàn giao thông hiện nay, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia đảm bảo ATGT trên địa bàn cả nước và tỉnh Thừa Thiên Huế, vùng đồng bào DTTS& MN của tỉnh.

- Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết  dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách Dân tộc trong giai đoạn mới, các mục tiêu quốc gia về thiên niên kỷ và chiến lược công tác Dân tộc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế  xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng,  bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

- Tăng cường vận động đồng bào thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Dân tộc, Tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Dân tôc.

- Đẩy mạnh hoạt động đồng bào các dân tộc chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp thu các tiến bộ KHKT, nêu gương các tập thể cá nhân điển hình gương mẫu trong mọi lĩnh vực về làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu  dân cư, các gương người tốt việc tốt để nhân diện học tập noi theo.

- Tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các luật tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Xuân Trung - VP
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 958