Tìm kiếm tin tức
NGHE BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NÂNG CẤP PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
False 10672Ngày cập nhật 09/10/2018

Thực hiện Kế hoạch nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn II, căn cứ nội dung thỏa thuận ký kết giữa Ban Dân tộc và Công ty TNHH 1TV phần mềm Techlife (đơn vị tư vấn, thiết kế, xây dựng nâng cấp phần mềm). Ban Dân tộc đã tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.

             Tham dự có đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc, đồng chí Lê Văn Cường, Phó trưởng Ban Dân tộc và các Trưởng bộ phận, phòng chuyên môn trực thuộc Ban.

            Tại buổi làm việc, Công ty TNHH 1 TV Techlife đã báo cáo tiến độ, quá trình và kết quả thực hiện cho toàn thể Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng nghe. Qua đánh giá, so với hợp đồng được ký kết, đến nay về khối lượng 100% nội dung cơ bản đã hoàn thành đáp ứng theo đúng yêu cầu của Ban Dân tộc và của cấp trên đưa ra đó là: Xây dựng chức năng quản lý chỉ tiêu, cho phép quản lý “động”, tùy biến nhóm chỉ tiêu đồng bộ với danh mục chỉ tiêu của Ủy ban Dân tộc; Quản lý biểu mẫu thống kê và bảng thống kê cho phép thêm mới, cập nhật, chỉnh sửa, quy trình kiểm duyệt; Khai thác thông tin thống kê cho phép tìm kiếm, phân tích, trích xuất dữ liệu thống kê đã được thu thập, quản lý các kỳ báo cáo, kết xuất báo cáo và tìm kiếm thông tin đa chiều; Quản lý văn bản chính sách dân tộc hỗ trợ khả năng tích hợp, trao đổi thông tin với hệ thống quản lý văn bản của Ủy ban Dân tộc; Hỗ trợ kết nối với Cổng thông tin địa lý của tỉnh.

            Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Lê Văn Cường, Phó trưởng Ban đã đánh giá cao kết quả xây dựng của đơn vị tư vấn, đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp cùng các phòng, bộ phận chuyên môn một số nội dung: Một là, rà soát các biểu mẫu thống kê được xây dựng trong phần mềm xem cái nào phù hợp, cái nào chưa phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, rà soát bổ sung hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội cập nhật lên Hệ thống thông tin kinh tế xã hội của tỉnh; Hai là, phối hợp Trung tâm thông tin, Ủy ban Dân tộc xem tiến độ thực hiện của Trung ương đến đâu, để kịp thời phối hợp đồng bộ, kết nối dữ liệu; Ba là, phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành quy chế phối hợp thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của phòng, bộ phận, của cấp huyện, cấp xã có đồng bào DTTS và miền núi; Bốn là, sau khi hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu, tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban và cán bộ ở các xã với tinh thần toàn bộ cán bộ Ban, cán bộ phụ trách thống kê của xã phải biết, phải sử dụng được, và sử dụng đều đặn; Năm là, sẽ đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại của cán bộ, phòng/bộ phận chuyên môn cuối năm.

            Hi vọng rằng, với quyết tâm của Lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vùng DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ dần trở thành công cụ báo cáo, tìm kiếm, thống kê, là nơi cung cấp số liệu chính thống của Ban Dân tộc và của các địa phương vùng đồng bào DTTS./.

                                                         Phương Ngọc - Trưởng phòng KHTH

Phương Ngọc - Trưởng phòng KHTH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 929