Tìm kiếm tin tức
Văn phòng Chính phủ ban hành thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
False 16459Ngày cập nhật 27/02/2019

Ngày  23 tháng 11 năm 2018 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP  hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông tin chi tiết ở file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Minh Hằng (ST)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 531