Tìm kiếm tin tức
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 38-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG
False 10429Ngày cập nhật 11/09/2019
Đ/c Nguyễn Hữu Tiến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phổ biến tại Hội nghị

Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2019,Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủycho cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ.

 

Trực tiếp chỉ đạo và quán triệt có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên của các chi đảng bộ cơ sở.

Nội dung các văn bản được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quán triệt, phổ biến gồm: Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 14-KL/TW của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp về tổ chức Đại hội cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, để cập nhật, thông tin chính xác về tình hình biển Đông, do đồng chí Mai Trí, Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ chỉ huy BĐPB tỉnh trình bày về thực tiễn tình hình biển Đông, âm muu hành động của Trung Quốc, Mỹ và quan điểm, giải pháp của Đảng ta để bảo vệ biển Đông.

Sau Hội nghị này, chi bộ Ban Dân tộc sẽ xây dựng Kế hoạch để quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan vào trung tuần tháng 9 năm 2019 và có báo cáo cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để theo dõi, chỉ đạo./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Thượng tá Mai Trí, Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Hữu Tiến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phổ biến quán triệt tại Hội nghị

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.408.292
Lượt truy cập hiện tại 949