Tìm kiếm tin tức
Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thành công tốt đẹp
False 3504Ngày cập nhật 12/01/2021

Chiều ngày 11/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV, Trưởng Ban Dân tộc.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác triển khai mô hình đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân tộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Cường – Phó trưởng Ban Dân tộc thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo Tổng kết việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

Qua đánh giá cho thấy, năm 2020, tổng kinh phí các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vào vùng DTTS, miền núi của tỉnh đạt trên 29,7 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Đông giảm 5,4%, A Lưới giảm còn 18,5%. Các địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2020”, và thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS…

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021, là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; quy hoạch phát triển sản xuất với quy mô phù hợp, tăng hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất hạ tầng giao thông, thủy lợi ở vùng khó khăn; gắn phát triển kinh tế với thực hiện các chính sách đặc thù vùng DTTS, tập trung vào các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đặc biệt là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển du lịch, nông nghiệp, các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị đã ghi nhận và trao tặng Giấy khen của Trưởng ban, Ban Dân tộc cho 20 Người có uy tín có thành tích xuất sắc trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV, Trưởng Ban Dân tộc đã tiếp thu và ghi nhận tất cả những ý kiến của các sở, ngành, địa phương, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đưa ra quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Anh Tuấn (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 317