Tìm kiếm tin tức
HỘI THẢO TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2030
False 4655Ngày cập nhật 29/01/2021

Ngày 13/01/2021, Hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung” do Ủy ban Thường vụ Quốc Hội chủ trì đã diễn ra tại tỉnh Đăk lăk. Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng – Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến dự Hội thảo còn có các đồng chí Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các thứ trưởng, các đồng chí đại diện các Bộ, ban ngành của Chính phủ và đặc biệt là đại diện lãnh đạo, các sở, ngành của 15 tỉnh Tây duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các phòng, ban liên quan cũng tham dự Hội thảo này.

Tại Hội thảo đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, đây là hội nghị để triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội Khoá XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo khái quát tình hình xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2021-2030, định hướng triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu chung của đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đạt được 5 mục tiêu chủ yếu, đó là: Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Củng cố các tổ chức đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. để thực hiện các nhiệm vụ trên cần một nguồn lực đủ mạnh để đầu tư cụ thể vào các tiểu dự án quan trọng phù hợp với tình hình cụ thể từng địa phương.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, chuẩn bị tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo; tiến tới thành lập tổ giúp việc để xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo kịp thời tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện các tiểu dự án trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội thảo, đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc đã nhận tượng trưng hỗ trợ của Ban tổ chức Hội thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng (trong đó: Ban tổ chức Hội thảo: 100 triệu đồng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: 400 triệu đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam: 500 triệu đồng). Ban Dân tộc sẽ báo cáo UBND tỉnh, trực tiếp tiếp nhận và đảm bảo nguồn hỗ trợ sẽ đến tận tay bà con trước Tết. Đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nhà, hỗ trợ cho bà con đón một cái Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thêm ấm no, hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Đồng Chí Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phát biểu tham luận tại Hội thảo

Đại diện Lãnh đạo 15 tỉnh Khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên nhận quà của Ban Tổ chức và đơn vị tại trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Đồng Chí Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội chụp ảnh cùng các đồng chí Trung ương và địa phương tại Hội thảo

Hồ Văn Ba (B)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 304