Tìm kiếm tin tức
HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG DTTS TỈNH THỪA THIÊN HUÊ GIAI ĐOẠN 2021-2025
False 3285Ngày cập nhật 16/04/2021

Chiều ngày 15/4/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển  Kinh tế - xã hội (CTMTQG PT KTXH) vùng DTTS của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp bàn triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Hội nghị có các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan tham dự.

 Tại cuộc họp, Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Thành viên BCĐ đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng DTTS và MN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng, kinh phí dự kiến phân bổ và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả rà soát báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban Dân tộc theo quy định; Ban Dân tộc đã tham mưu tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng dự thảo phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện các dự án, tiểu dự án trong CTMTQGPTKTXH giai đoạn 2021-2025 với 10 Dự án trọng điểm; Xây dựng dự thảo đề cương Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; và nhiều nội dung liên quan khác.

Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ báo cáo khả thi, phối hợp rà soát nắm chắc nội dung, đối tượng, địa bàn thụ hưởng làm cơ sở  tham mưu phê duyệt CTMTQG phát triển KTXH vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tại cuộc họp Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình cũng đề nghị các thành viên BCĐ tham gia góp ý vào dự thảo Đề cương Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Đây cũng là một trong những Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Trưởng Ban Chỉ đạo CTMTQGPTKTXH tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện Chương trình của cơ quan thường trực Ban Dân tộc tỉnh đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên BCĐ. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu trong bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên cần phải chi tiết hơn nữa trong nội dung phân công. Đồng thời trong Dự thảo Đề cương của Đề án cần phải nêu rõ tổng quan nhiệm vụ 05 năm tới, bên cạnh vấn đề phát triển kinh tế thì phải đề cập thêm nhiều về vấn đề văn hóa như văn hóa đặc thù, riêng có của vùng đồng bào DTTS; phải lồng ghép Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, các sản phẩm rừng vào trong Đề án; phải đưa ra được những thông số cụ thể về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, phải giải quyết được vấn đề huy động vốn,… Qua đó, Trưởng BCĐ đề nghị Ban Dân tộc, cơ quan thường trực của Chương trình phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị các thủ tục, các bước chuẩn bị cho công tác đầu tư của Chương trình và sớm tham mưu cho Trưởng BCĐ Chương trình. Các Thành viên BCĐ cùng các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải thực hiện tốt, đáp ứng lòng mong đợi của đồng bào DTTS của tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS phát triển nhanh, bền vững.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Nguyễn Thị Nhung (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 176