Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Ký kết Phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2026
False 1650Ngày cập nhật 18/06/2021

Chiều 17/6/2021, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021 – 2026 và trên cơ sở giai đoạn, triển khai chương trình, kế hoạch năm 2021. Đồng thời Tổng kết thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào DTTS giai đoạn  2017 – 2020.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất chương trình Phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2026 gồm 05 nhiệm vụ chính: Một là, Công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hai là, Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; Ba là, Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và cốt cán; Bốn là, Công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc, dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Năm là, Công tác trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với Kế hoạch năm 2021, cả hai cơ quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính trong như: Xây dựng từ 5 -7 mô hình thi đua “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chủ trì, phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, trong đó có các nội dung liên quan đến công tác dân tộc; Tập trung nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh những nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020; Tổ chức đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% và xã mới thoát nghèo ở hai huyện A Lưới, Nam Đông; Phối hợp với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hoá, phong tục tập quán, những lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quảng bá bản sắc văn hoá độc đáo của các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cùng nhau Đẩy mạnh hơn nữa công tác Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Vận động đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, chính sách liên quan đến vùng đồng bào DTTS; không nghe theo kẻ xấu, xúi giục chống phá Đảng, Nhà nước; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người đồng bào DTTS; giải quyết các vấn đề mới nảy sinh…

Hội nghị đã kết thúc và thành công rất tốt đẹp, trong thời gian tới chắc chắn rằng công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ hiệu quả hơn nữa. Góp phần vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết:

 Đ/c Nguyễn Chí Tài - UVTVTU, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đ/c Hồ Xuân Trăng - TUV, Trưởng ban Ban Dân tộc ký kết CTPH giai đoạn 2021-2026

Đ/c Lê Văn Cường - Phó trưởng Ban BDT và đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó trưởng Ban BDVTU ký kết kế hoạch năm 2021

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Anh Tuấn (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 311