Tìm kiếm tin tức
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH TỈNH TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
False 12295Ngày cập nhật 08/10/2021

Thực hiện Chương trình số 04/BĐD HĐQT-CTKT ngày 24/02/2021 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 5/10 - 6/10/2021, đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng ban Dân tộc thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại xã Biến Tiến, Bình Thành; kiểm tra kết quả hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCS thị xã Hương Trà. Tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Đại diện cùng các đồng chí thành viên và các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác đã tham dự.

Qua kiểm tra, cơ bản Ban Đại diện HĐQT NHCS thị xã Hương Trà đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành các thành biên BĐD đã có sự phối hợp chặc chẽ giữa các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác. Thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn đã giúp chuyền tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, trực tiếp thực hiện một số nội dung công việc được NHCSXH ủy nhiệm như: tổ chức họp bình xét vay vốn; giám sát việc sử dụng vốn vay; giáo dục, tuyên truyền, vận động người vay có ý thức trả nợ, tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo thói quen tích lũy để trả nợ cho Ngân hàng và cải thiện đời sống gia đình; thực hiện tốt công tác thu lãi, thu tiền gửi định kỳ hàng tháng; theo dõi đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn; phối hợp công tác xử lý, thu hồi nợ... Đã thực hiện 50% nguồn vốn của thị xã chuyển vào Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại như: Quá trình xét duyệt và lựa chọn đối tượng ở một số xã chưa thật sự quan tâm dẫn đến chay ì trả nợ, lãi tồn của hầu hết các chương trình vẫn còn cao, trong đó chủ yếu tập trung các trường hợp hộ vay đang làm ăn xa tạm thời, không thường xuyên gửi trả hàng tháng; lãi tồn cao tập trung vào một số trường hợp chây ỳ, SXKD thua lỗ chưa thể khôi phục sản xuất và gặp khó khăn về tài chính do thiên tai và dịch bệnh. Quá trình thực hiện khoanh nợ, xoá nợ vẫn còn chậm. quá trình thực hiện một số gói tín dụng vẫn còn tồn vốn như Chương trình nhà ở xã hội, Chương trình Hộ cận nghèo.

Trong thời gian làm việc tại 2 xã, Đoàn đã thẳng thắng trao đổi những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để chất lượng tín dụng ngày càng đi lên đáp ứng đúng tiêu chí theo tên gọi Ngân hành Chính sách Xã hội, giúp các đối tượng yếu thế, đối tượng dễ bị tổn thương hiểu đúng và đầy đủ, hướng đến đối tượng sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đều đặn và thực hiện tốt việc tiết kiệm hàng tháng đảm bảo không có nợ tồn, lãi tồn trong quá trình thực hiện tín dụng.

Thay mặt Ban Đại diện đồng chí Hồ Xuân Trăng đánh cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm của Ban Đại diện HĐQT NHCS thị xã cùng các đồng chí thành viên và đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như bổ sung 50% nguồn vốn còn lại vào Ngân hành Chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Thường trực Ban Bí thư cũng như thực hiện tốt tín dụng trong 3 tháng cuối năm 2021.

Thay mặt UBND thị xã đồng chí Trưởng ban Đại diện thị xã tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo các thành viên, các đơn vị uỷ thác quan tâm thực hiện và khắc phục những tồn tại trong đợt kiểm tra lần này và đề nghị các đơn vị uỷ thác tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện và khắc phụ các ý kiến của đoàn kiểm tra hướng đến nâng cao chất lượng tín dụng đến góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã trong thời gian đến./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÀM VIỆC TẠI THỊ XÃ HUONG TRÀ:

 

 

Hồ Văn Ba (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 946