Tìm kiếm tin tức
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC CHO ĐỐI TƯỢNG 4 TẠI THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2022
False 3178Ngày cập nhật 23/07/2022

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025; Từ ngày 20 đến ngày 22/7/2022,  Ban Dân tộc đã  tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại Thành phố Huế.

Với mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tham dự  lớp tập huấn có 30 học viên là công chức các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và Thị xã Hương Trà.

Qua đợt tập huấn này, các học viên được tiếp cận 6 chuyên đề gồm: Quan điểm, đường lối của đảng về công tác dân tộc; Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng dân tộc; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở vùng dân tộc thiểu số.

Thời gian tập huấn mặc dù ngắn nhưng thông tin gửi đến và tiếp nhận có thể khẳng định rằng là sâu rộng, lan tỏa và hiệu quả. Lớp tập huấn đã giúp cho các học viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác dân tộc để từ đó tiếp tục phát huy và nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động Đảng và Nhà nước đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Hồng Nhung (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 952