Tìm kiếm tin tức
Ngân hàng CSXH huyện Phú lộc giải ngân vốn vay chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN
False 4379Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 22/8/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc đã hoàn thiện thủ tục và tiến hành giải ngân cho 07 hộ nghèo người dân tộc thiểu số sống tại Bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc thuộc Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện được vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ, 07 hộ gia đình là hộ nghèo dân tộc Vân kiều sống tại Bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc được vay vốn hỗ trợ nhà ở với mức vay tối đa 40 triệu đồng/01 hộ.

Để kịp thời thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP và các văn bản triển khai thực hiện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc đã tham mưu UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ban hành Văn bản triển khai thực hiện kịp thời cho vay hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số đủ điều kiện vay vốn. Bên cạnh đó, NHCSXH  huyện Phú Lộc đã phối hợp kịp thời các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ; tiến hành rà soát, bình xét công khai và dân chủ các hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn các chương trình theo nghị định tránh trường hợp bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp các ban ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngân hàng CSXH huyện Phú Lộc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 468