Tìm kiếm tin tức
Kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện A Lưới
False 4381Ngày cập nhật 29/08/2022
Đ/c Nguyễn Thanh Bình, UVTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Sáng ngày 29/8, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Lê Xuân Hải, Phó trưởng Ban Dân tộc cùng lãnh đạo phòng chuyên môn cùng tham dự buổi làm việc. Về phía Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, các đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đại diện các phòng, ban liên quan.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn là 718.460 triệu đồng, trong đó NSTW hỗ trợ: 581.118 triệu đồng (theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh); NSĐP đối ứng: 137.342 triệu đồng. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 là 216.827 triệu đồng. Trong đó, NSTW hỗ trợ: 162.810 triệu đồng (theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh). Bao gồm: CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 22.073 triệu đồng; CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 69.105 triệu đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững: 71.632 triệu đồng.  NSĐP đối ứng theo quy định: 54.017 triệu đồng.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025: 384.833 triệu đồng. Trong đó, NSTW hỗ trợ 334.638 triệu đồng; NSĐP đối ứng là 50.195 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến giao năm 2022 gần 22 tỷ đồng.

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai rà soát, tổng hợp các nội dung theo từng dự án thành phần tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 như Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Đến nay, 33/35 công trình đã có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; 02 công trình còn lại đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt năm 2022. Đối với vốn sự nghiệp, Ban Dân tộc tỉnh đã hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, đăng ký danh mục từng Dự án, tiểu Dự án để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vốn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới phân công cụ thể việc cho từng người một, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nghe báo cáo của các đồng chí trưởng các phòng ban, các địa phương để tổng hợp, báo cáo cho Ban chỉ đạo của tỉnh một cách cụ thể, chi tiết. Các cơ quan chủ chương trình chịu trách nhiệm tổng hợp, nắm tất cả các nội dung liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tuần, hàng tháng để báo cáo kết quả cho Ban chỉ đạo tỉnh. Đảm bảo tiến độ giải ngân năm 2022 từ 60-70%.

 

 

 

 

 

 

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 477