Tìm kiếm tin tức
Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm
False 1976Ngày cập nhật 24/10/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết ở file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồng Nhung (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 194