Tìm kiếm tin tức
Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
False 6898Ngày cập nhật 24/10/2023

Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Chi tiết theo biểu đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồng Nhung (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.625