Tìm kiếm tin tức
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI THEO MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN, HỖ TRỢ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI HUYỆN A LƯỚI NĂM 2019
False 6842Ngày cập nhật 19/08/2019

Từ ngày 15-16/8/2019, tại địa bàn 02 xã Đông Sơn và xã A Đớt, huyện A Lưới. Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền về Bình đẳng giới cho 80 học viên với đối tượng tham gia là những người có uy tín, cán bộ xã làm trong các lĩnh vực Văn hóa xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và các hộ gia đình tại địa bàn của 02 xã nói trên.

Tham dự Hội nghị có Ông Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội Nghị, các học viên đã được nghe phổ biến chuyên đề về Vai trò của Người phụ nữ trong xã hội hiện nay do Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh trình bày; Chuyên đề về phổ biến Một số điều của Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Những tác hại, nguyên nhân và giải pháp về nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế do Ông Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc trình bày.

Với mục đích Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản thực hiện chính sách, pháp luật liên quan thiết thực đến quyền và nghĩa vụ của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao nhận thức của chính bản thân người phụ nữ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện BĐG, giảm khoảng cách giới và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ  trong gia đình và ngoài xã hội ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành về thực hiện chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch nhằm góp phần thành công chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Nguyễn Thị Nhung - Phó phòng TTĐB (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 335