Tìm kiếm tin tức
Quyêt định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
False 8080Ngày cập nhật 03/03/2020

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 537/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Theo đó, năm 2020, Danh sách đưa ra khỏi người có uy tín trong đồng bào DTTS gồm 14 người, bổ sung 14 người. Tổng NCUT trong đồng bào DTTS là 134 người.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 308