Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
False 3900Ngày cập nhật 13/01/2021

Ngày 31/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện Công văn  số 211/UBND-TĐKT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Ban Dân tộc thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.

Chi tiết tại file đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 180