Tìm kiếm tin tức
Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
False 2947Ngày cập nhật 20/01/2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Theo đó, năm 2021, đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới 07 NCUT trong đồng bào DTTS. Tổng NCUT trong đồng bào DTTS là 132 người.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 314