Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI TỔNG HỢP NĂM 2021
False 10270Ngày cập nhật 25/01/2021

 

          Sáng ngày 22/01/2021, tại hội trường tầng III của UBND tỉnh, khối thi đua tổng hợp tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Thi đua, Khen thưởng của 11 cơ quan, đơn vị trong khối tổng hợp gồm: Văn phòng UBND tỉnh (trưởng khối), Sở Nội vụ (phó khối), Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ.

 

         Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, TUV, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Khối thi đua nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đề nghị các đơn vị nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch Khối Tổng hợp đề ra trong năm 2021

          Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ, các đơn vị đã cùng ký kết giao ước thi đua cùng nhau quyết tâm, học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ chính: Quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh; Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản lý; Thi đua thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống các tệ nạn xã hội; Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; Thi đua tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

          Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua của Khối trên tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Toàn cảnh hội nghị

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua khối tổng hợp năm 2021

 

Minh Hằng (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 576