Tìm kiếm tin tức
NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XIV, NĂM 2022
False 16915Ngày cập nhật 11/05/2022

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 448/KH-SVHTT, ngày 10/3/2022 về tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, năm 2022. Theo đó, Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 - 18/5, tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia đầy đủ của các thành phần dân tộc sinh sống tại địa bàn huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Ngày hội năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác với nhiều hoạt động như Liên hoan nghệ thuật quần chúng (trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ và trang phục truyền thống, cồng chiêng); hội thi thể dục thể thao (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng đá,bóng chuyên); hoạt động du lịch (âm thực, giới thiệu các điểm đến, tour du lịch, tái hiện lễ hội mừng lúa mới); Các hoạt động triển lãm; trưng bày sách; chiếu phim lưu động. 

Ngày hội Văn hóa nhằm khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn của đồng bào các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế đối với Bác Hồ kính yêu; khẳng định niềm tin, quyết tâm mãi mãi đi theo Đảng, Bác Hồ của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp; tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Qua đó nhằm bảo tồn, giới thiệu và phát huy các giá trị đặc sắc, phong phú, độc đáo, đa dạng của văn hóa các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời, quảng bá những tiềm năng du lịch thông qua các hệ thống di tích lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, văn hoá ẩm thực, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế...

Ngày hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đối với đồng bào các dân tộc miền núi góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngày hội trên địa bàn tỉnh diễn ra 02 năm/lần, là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn nhằm khẳng định khối đại đoàn kết dân tôc. Bên cạnh đó, Ngày hội còn nhằm bảo tồn, giới thiệu và phát huy các giá trị đặc sắc, phong phú, độc đáo, đa dạng của văn hóa các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời, quảng bá những tiềm năng du lịch thông qua các hệ thống di tích lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, văn hóa ẩm thực, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế./.

Hình ảnh Ngày hội Văn hóa:

Hồ Thị Tùy (B)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.468.998
Lượt truy cập hiện tại 1.815