Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
False 17421Ngày cập nhật 13/05/2022

Thực hiện Công văn số 4440/UBND-VH ngày 05 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý; để có cơ sở báo cáo Bộ Y tế, đồng thời tham mưu UBND tỉnh về việc đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý, sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, thống nhất tham mưu, báo cáo nội dung nói trên.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện A Lưới và PGS.TS. Phan Phước Hiền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (họp trực tuyến); Về phía Ban Dân tộc có ông Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc; Ông Lê Xuân Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc; lãnh đạo phòng chuyên môn cùng tham dự.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận liên quan nhằm xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các Sở, ngành đơn vị cũng đồng ý với dự thảo khung thuyết minh dự án và thống nhất đơn vị đầu mối của tỉnh để phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh rằng: Là tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do đó, mục tiêu hướng tới của dự án này là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, từ đó giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khánh Huyền (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.468.998
Lượt truy cập hiện tại 1.633