Tìm kiếm tin tức
Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025
False 4406Ngày cập nhật 18/08/2022

Vào các ngày 16,17 tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình) tại huyện A Lưới và huyện Nam Đông.

Chủ trì các hội nghị có đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; về phía các huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới và đồng chí Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông. Tham gia Hội nghị gồm thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách Chương trình các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị đã đươc nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND huyện A Lưới và UBND huyện Nam Đông phát biểu, trình bày các nội dung: Chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, Quốc hội về Chương trình; giới thiệu tổng quan về Chương trình theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thông tin về tình hình, tiến độ và tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các huyện về thực hiện Chương trình; hướng dẫn quy trình, đối tượng, phạm vi thực hiện một số dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần quan trọng của Chương trình; trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở cơ sở. Thông qua Hội nghị, các cán bộ thực hiện Chương trình các cấp, nhất là cấp xã, thị trấn đã nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về Chương trình; hiểu rõ và nắm chắc hơn quy trình, tục, đối tượng, phạm vi và cách thức tổ chức triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần quan trọng của Chương trình. Đồng thời tại Hội nghị, Ban Dân tộc đã tiếp thu, ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở cơ sở (như định mức, quy định, quy trình,… của một số nội dung thành phần của Chương trình) để báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hải – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao sự chủ động của UBND huyện A Lưới, UBND huyện Nam Đông trong việc tổ chức Hội nghị tập huấn, nhất là việc sắp xếp thành phần các tổ chức, cá nhân liên quan để Chương trình tham dự đầy đủ, nghiêm túc; bố trí các điều kiện, phương tiện bảo đảm để giúp tổ chức hội nghị thành công, đồng thời mong muốn lãnh đạo UBND các huyện: A Lưới, Nam Đông; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt Chương trình, trước mắt là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình trong các tháng còn lại của năm 2022, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Đồng chí Lê Xuân Hải, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh

Đồng chí Dương Thanh Phước, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới

Toàn cảnh Hội nghị

Khánh Huyền (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 482