Tìm kiếm tin tức
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước
False 2057Ngày cập nhật 16/09/2022

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nướcTheo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: thực hiện 05 nhiệm vụ chính. Trong đó, Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 04 nội dung chủ yếu. 

Nội dung ở file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 511