Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
False 6344Ngày cập nhật 09/08/2023

Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết tại phụ lục đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Nguyên (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 3.286