Tìm kiếm tin tức
Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
False 1673Ngày cập nhật 13/10/2023

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Nguyên (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 112