Tìm kiếm tin tức
Văn bản hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
False 1520Ngày cập nhật 13/10/2023

Ngày 19/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT về hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm./.
 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Nguyên (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 174