Tìm kiếm tin tức
Nghị định 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ
False 1552Ngày cập nhật 12/06/2024

Ngày 25/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Nguyên (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 779