Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê ban hành theo Thông tư 06/2014/TT-UBDT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
False 46287Ngày cập nhật 21/07/2015

Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê ban hành theo Thông tư 06/2014/TT-UBDT

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 504