Tìm kiếm tin tức
Quyết định kiện toàn Ban biên tập website Ban Dân tộc
False 23301Ngày cập nhật 17/11/2017

Ngày 5/9/2017, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-BDT để kiện toàn Ban Biên tập website Ban Dân tộc.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 475