Tìm kiếm tin tức
Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc
False 18373Ngày cập nhật 04/05/2020

Ngày 04/5/2020, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc. 

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 511