Tìm kiếm tin tức
Quyết định của UBND tỉnh về Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Huế và Quyết định Điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung
False 15277Ngày cập nhật 22/07/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 và Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 Về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Huế và Về việc điều chỉnh thông tin dự án kêu gọi đầu tư đối với dự án tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế. 

Thông tin chi tiết tại các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 32