Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn “Một số kỹ năng, nghiệp vụ thuộc Chương trình 135 năm 2020” tại Thành phố Huế
False 16809Ngày cập nhật 02/10/2020

Từ ngày 30/9 – 03/10/2020, Ban Dân tộc đã tổ chức lớp tập huấn về “Một số kỹ năng, nghiệp vụ thuộc Chương trình 135 năm 2020” tại Thành phố Huế.

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo lớp tập huấn. Với tổng số 38 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Chính sách, Văn phòng-Thống kê đến từ các huyện A Lưới, Nam Đông và Thị xã Hương Trà.

Qua lớp tập huấn lần này, các học viên được tiếp cận các Chuyên đề về: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thuộc Chương trình 135; Giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; Hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và Tổ chức hoạt động thị trường trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng những thông tin mới được cung cấp về thực hiện Chương trình, dự án nói chung, Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, đặc biệt là công tác chuẩn bị rà soát, đánh giá hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025, lớp tập huấn đã giúp cho các đồng chí học viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của mình; tiếp tục phát huy và nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, sự đồng thuận của xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo, khẳng định chủ trương đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Sau đây là một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Nguyễn Thị Nhung-Phó phòng CSDT (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 504