Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc ban hành Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2021
False 8868Ngày cập nhật 30/06/2021

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Trưởng ban, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BDT về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và  Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 838