Tìm kiếm tin tức
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- TVTU, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG nghe báo cáo Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thừa Thiên Huế
False 7412Ngày cập nhật 30/09/2021

Chiều ngày 29/9/2021, đồng chí Nguyễn Thanh Bình– TVTU, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG đã chủ trì hội nghị, tổ chức họp nghe Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Đề án "Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Tham dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, UBND huyện  A Lưới dự họp thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

Tại cuộc họp, Đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình MTQG báo cáo quá trình triển khai xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể: Dự thảo Đề án được xây dựng theo Đề cương đã được phê duyệt tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh; với bố cục gồm 05 phần (Phần I: Căn cứ và sự cần thiết phải xây dựng đề án; Phần II: Thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Thừa Thiên Huế; Phần III: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Phần IV: Tổ chức thực hiện; Phần V: Kết luận).

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Tổ giúp việc và UBND huyện Nam Đông, A Lưới đã tham gia ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo; đồng thời đề xuất, làm rõ  thêm một số nội dung như: đánh giá thực trạng vùng đồng bào DTTS và MN; phân tích các chỉ tiêu đưa ra trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030,… trong nội dung Đề án.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thanh Bình đã đánh giá cao Ban Dân tộc tỉnh, là cơ quan thường trực của CTMTQG, đã rất chủ động trong quá trình thực hiện dự thảo Đề án. Đồng thời, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Đây là Đề án quan trọng, được thực hiện trên tinh thần Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nhưng phải xây dựng phù hợp với yêu cầu của địa phương. Do vậy, cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, tính thực trạng của Đề án phải thể hiện sâu hơn nữa để từ đó đưa ra những giải pháp triển khai hiệu quả của Đề án.

Đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan, đặc biệt là ở 2 huyện Nam Đông, A Lưới  khẩn trương rà soát lại các nội dung cho phù hợp với tình hình chung của tỉnh như về các mục tiêu, chỉ tiêu; về nhiệm vụ, giải pháp theo cách phân nhóm (KT-XH, ANQP, Chỉ đạo điều hành, Tổ chức thực hiện). Về cách thức thực hiện, Đồng chí yêu cầu các thành viên Tổ giúp việc tham mưu cho Lãnh đạo của mình, tham gia trực tiếp vào các nội dung, ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan mình phụ trách. Ban Dân tộc chịu trách nhiệm tổng hợp để hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 11/2021, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CUỘC HỌP

Nguyễn Nhung (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 20