Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc
False 3547Ngày cập nhật 25/11/2021

Ngày 25/11/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-BDT kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc

Chi tiết tại file đính kèm./. 

 

Tập tin đính kèm:
Hồng Nhung (ST)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 32