Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc Kiện toàn Ban biên tập Bản tin Dân tộc và Miền núi.
False 3339Ngày cập nhật 05/08/2022

Ngày 05/8/2022, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân tộc và Miền núi thuộc Ban Dân tộc tỉnh. 

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/QĐ-BDT ngày 26/5/2022 của Ban Dân tộc.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.446.857
Lượt truy cập hiện tại 449