Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 05/8/2022, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân...
Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các...
Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về Ban hành quy định chức năng,...
Ngày 26/5/2022, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân...
Ngày 25/11/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-BDT kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông...
Ngày 24/11/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-BDT về kiện toàn Tổ giúp việc ISO Ban Dân...
Ngày 24/11/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO Ban Dân tộc. ...
Ngày 16/11/2021, Trưởng ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-BDT về kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân...
Chiều ngày 29/9/2021, đồng chí Nguyễn Thanh Bình– TVTU, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG đã...
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Trưởng ban, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BDT về việc ban hành Quy...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 563