Tìm kiếm tin tức
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 10/11/2023

Vừa qua, từ ngày 30/10/2023- 08/11/2023, tại huyện A Lưới, Ban Dân tộc tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 150 học viên là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức tư pháp, chuyên trách dân số, cán bộ thôn/bản, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc mô hình điểm thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 2030, giai đoạn I: 2021-2025.

Các lớp tập huấn trên thực hiện theo Kế hoạch số 12/KH-BDT ngày 17/02/2023 của Ban Dân tộc về việc Thực hiện tiểu dự án 02, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Học viên thực hành làm việc nhóm

Tại lớp tập huấn các báo cáo viên truyền đạt đến học viên các chuyên đề: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý ở cấp xã; quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cộng đồng; Kỹ năng điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động thuộc mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN; Hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025; Thực hành công tác truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua lớp tập huấn lần nay, Ban Dân tộc mong muốn góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Hồ Nguyên (TTr&TT)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.473.205
Lượt truy cập hiện tại 1.254