Tìm kiếm tin tức
Tham dự Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024
Ngày cập nhật 17/04/2024

Sáng ngày 17/4/2024, tại Hội trường tầng 4 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đã diễn ra Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình –  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Dân tộc cử 03 cán bộ, công chức là báo cáo viên cấp tỉnh tham dự Hội nghị, bao gồm bà Nguyễn Thị Phương Ngọc – Trưởng phòng Chính sách Dân tộc; Bà Hồ Thị Tùy – trưởng phòng Thanh tra và Tuyên truyền; Bà Hồ Thị Nguyên – Chuyên viên phòng Thanh tra và Tuyên truyền.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc đại diện Ban Dân tộc tỉnh, có những chia sẻ một số ý kiến thảo luận một số nội dung như sau:

Một là, Luật đất đai năm 2024 đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể thông qua Điều 16 của Luật

1. Có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng.

2. Có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng để bảo đảm ổn định cuộc sống như sau:

a) Giao đất ở trong hạn mức và được miễn, giảm tiền sử dụng đất;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Giao đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền sử dụng đất;

d) Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất;

đ) Diện tích giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính cho tổng diện tích đất được Nhà nước giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Có chính sách hỗ trợ đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 2 Điều này nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở thì được giao tiếp đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trường hợp thiếu đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất;

b) Trường hợp không còn hoặc thiếu đất nông nghiệp thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức không thu tiền hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất….”

Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hai là, Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 1719/QĐ -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trong năm 2023 cũng như đề xuất một số vấn đề cần được lưu ý khi Luật đất đai mới có hiệu lực.

Ba là, đề nghị các cơ quan, ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai Luật đất đai năm 2024 của tỉnh, quan tâm đến việc thực hiện các điểm mới tại các điều khoản liên quan đến bồi thường, tái định cư, nêu những khó khăn thực tế khi thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư của 2 huyện A Lưới, Nam Đông./.

 

Hồ Thị Nguyên (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.674