Tìm kiếm tin tức
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH MTQG PTKTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Ngày cập nhật 28/06/2024

Thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày của Uỷ ban Dân tộc về kiểm tra, giám sát Chương trình; thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 09/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024, Ban Dân tộc đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát tại tại huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà.

Nội dung tập trung vào Công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo, Thông báo kết luận của Uỷ ban nhân dân tỉnh; các kiến nghị đề xuất trong các báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Dân tộc tỉnh; Công tác giám sát đầu tư của Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Công tác phân khai vốn và công tác chuẩn bị triển khai các nội dung đã được các cấp có thẩm quyền giao vốn và thực hiện trong năm 2024; Tình hình, tiến độ triển khai các Dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình trong năm 2024, tập trung các nội dung trọng điểm: nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất và công trình đầu tư áp dụng cơ chế đặc thù (nếu có); những tồn tại hạn chế, những kiến nghị đề xuất và đưa ra giải pháp để thực hiện trong thời gian đến.

 

Tham gia Đoàn có đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban; đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Trưởng ban cùng các đồng chí có liên quan phụ trách từng dự án, nội dung thành phần Chương trình thuộc các phòng chuyên môn thuộc Ban, đại diện Phòng dân tộc A lưới, Nam Đông và cán bộ phụ trách công tác dân tộc huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà khi đoàn đến làm việc tại địa bàn cấp xã; Tại buổi làm việc cùng đoàn kiểm tra, giám sát tại UBND huyện Nam Đông có đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện; Tại buổi làm việc cùng đoàn kiểm tra, giám sát tại UBND huyện A Lưới có đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện, đặc biệt trong đợt giám sát và làm việc tại A lưới Ban Dân tộc có mời Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo huyện Nam Đông, phòng Dân tộc huyện Nam Đông để cùng nghe kết quả triển khai thực hiện Chương trình của Đoàn giám sát đã thực hiện trong thời gian giám sát trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, hai huyện A Lưới, huyện Nam Đông nói riêng.

Đoàn đã thông tin kết quả làm việc tại các xã như nội dung nhà ở, chuyển đổi nghề tại Dự án 1, xác định đối tượng thụ hưởng tại dự án 2 về Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư, những khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án 3 về phát triển sản xuất, Dự án dược liệu… thông tin về dự án đã được triển khai trong năm 2022. Thông qua buổi làm việc tại UBND huyện A Lưới, Nam Đông đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và triển khai thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm năm 2024. Đặc biệt trong buổi làm việc tại UBND huyện A Lưới được sự quan tâm của các sở ngành đã tháo gỡ cũng như định hướng quan trọng để thực hiện tốt một số dự án mà các địa phương còn vướng như Dự án 2 về quy hoạch sắp xếp bố trí dân cư xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới cũng như dự án 2 tại huyện Nam Đông; Dự án dược liệu huyện A Lưới liên quan đến việc tổ chức thực hiện theo Quyết định số 1454 /QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện A Lưới như xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án dược liệu đặc biệt là hoàn thành bản hợp đồng với đơn vị chủ trì liên kết phải đảm bảo tính pháp lý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với các bên tham gia; cũng như xác định danh mục dự án để phân khai vốn trong năm 2024 đối với danh mục dự án ngoài hàng rào dự án dược liệu.

Thay mặc Đoàn đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng ban Dân tộc đã trao đổi và làm rõ một số vấn đề cần được quan tâm và triển khai thực hiện trong thời gian đến đảm bảo công tác triển khai thực hiện và chỉ đạo kịp thời những vẫn còn khó khăn, vướng mắc tại địa bàn hai huyện A Lưới và Nam Đông nhất là chuyển đối nghề tại Dự án 1, Dự án 2 về quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư, Tiểu dự án 2 – Dự án 3 về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý và một số dự án khác đã trao đổi tại buổi làm việc.

UBND huyện A Lưới và huyện Nam Đông đã nghiêm túc tiếp thu hướng dẫn của các Sở ngành cấp tỉnh, những thông tin quan trọng từ Đoàn kiểm tra giám sát như tồn tại, hạn chế để UBND huyện chỉ đạo đến các Phòng ban cấp huyện, cấp xã trong việc chủ trì thực hiện các dự án đảm bảo giải ngân trong năm 2024 theo quy định./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN

Hồ Văn Ba (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 975