Tìm kiếm tin tức
BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC ĐỂ HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN CẤP XÃ
Ngày cập nhật 13/09/2022

Vào các ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2022, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Lê Xuân Hải – Phó Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn đã có chuyến công tác tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện A Lưới và thị xã Hương Trà để trực tiếp phổ biến, nắm tình hình và hướng dẫn các xã về công tác lập kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia). Tham dự cùng Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo UBND, các phòng: Dân tộc; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Lao động - Thương binh và Xã hội huyện A Lưới. Thành phần các xã dự làm việc cùng Đoàn công tác của Ban Dân tộc gồm đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Kế toán và các Công chức tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã.

Đồng chí Lê Xuân Hải làm việc tại UBND xã Quảng Nhâm

Tại các buổi làm việc, Đoàn Công tác đã phổ biến các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình; nghe các địa phương báo cáo tình hình, tiến độ và khó khăn, vướng mắc để trao đổi, và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. Thông qua các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã được quán triệt, phổ biến và thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương mình, nhất là trong công tác lãnh đạo, phối hợp tuyên truyền, vận động và công tác giám sát, đánh giá. Đồng thời, Đoàn công tác đã hướng dẫn các xã cách lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương mình, trong đó tập trung vào việc xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể trên các mặt: giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, văn hóa,...; xây dựng các nhiệm vụ, dự án, tiểu dự án mà tập trung các nội dung do địa phương chủ trì thực hiện (từ dự án 1 đến dự án 4); phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND trực tiếp phụ trách, Công chức trực tiếp tham mưu và các bộ phận, cá nhân phối hợp thực hiện từng dự án; xác định các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương và nguồn lực thực hiện.

Kết thúc các buổi làm việc, Đoàn công tác mong muốn lãnh đạo UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ các xã sớm hoàn thành, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2022 – 2025, nhất là phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2022 – 2025 và trong năm 2022 cho các địa phương; đồng thời tiếp thu một số khó khăn, vướng mắc để báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền sớm giải quyết nhằm góp phần sớm triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần đến tận cơ sở, đối tượng thụ hưởng của Chương trình mục tiêu quốc gia.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC BUỔI LÀM VIỆC

Khánh Huyền (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 478