Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả công tác dân tộc năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
False 4130Ngày cập nhật 10/01/2023

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 186/BC-BDT về Kết quả công tác dân tộc năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 486