Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023
False 3738Ngày cập nhật 12/05/2023

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc ban hành Báo cáo số 66/BC-BDT về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023

Chi tiết tại phụ lục đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Nguyên (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 397