Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 1628Ngày cập nhật 12/01/2024

Ngày 31/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 651/BC-UBND về Kết quả công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết tại file đính kèm./. 

Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 444