Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 5 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 6 NĂM 2020
False 3789Ngày cập nhật 24/07/2020

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 37/BC-BDT về Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 6 năm 2020.

Nội dung ở file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 508