Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
False 5893Ngày cập nhật 24/07/2020

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 57/BC-BDT về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 486