Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 09 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2020
False 5089Ngày cập nhật 21/10/2020

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 86/BC-BDT về Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 494