Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 10 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 11 NĂM 2020
False 4692Ngày cập nhật 21/10/2020

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 94/BC-BDT về Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 11 năm 2020.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (st)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 500