Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
False 4918Ngày cập nhật 24/08/2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 133/BC-BDT về Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.446.857
Lượt truy cập hiện tại 482