Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 02 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 03 NĂM 2021
False 5360Ngày cập nhật 24/08/2021

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 17/BC-BDT về Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 02 và nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 3 năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.848